Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student JinYeon/진연/DònFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 83 Deviations 1,756 Comments 6,023 Pageviews
×

Newest Deviations

He feels Bonely by tranluna12 He feels Bonely :icontranluna12:tranluna12 7 5 Down to the BONE by tranluna12 Down to the BONE :icontranluna12:tranluna12 6 5 My first drawing | Muffet | Undertale - Other AU by tranluna12 My first drawing | Muffet | Undertale - Other AU :icontranluna12:tranluna12 9 6 Fuck this shit by tranluna12 Fuck this shit :icontranluna12:tranluna12 16 2 [ 210417 ] PSD coloring #24 by tranluna12 [ 210417 ] PSD coloring #24 :icontranluna12:tranluna12 25 16 Good bye D.A ! by tranluna12 Good bye D.A ! :icontranluna12:tranluna12 18 19 TAKING REQUEST PART 3 by tranluna12 TAKING REQUEST PART 3 :icontranluna12:tranluna12 34 40 [ Share PSD ] The first by tranluna12 [ Share PSD ] The first :icontranluna12:tranluna12 55 24 More love than now by tranluna12 More love than now :icontranluna12:tranluna12 21 13 I am made love by tranluna12 I am made love :icontranluna12:tranluna12 13 0 How do I look by tranluna12 How do I look :icontranluna12:tranluna12 18 8 Behind a girl by tranluna12 Behind a girl :icontranluna12:tranluna12 15 0 HAPPY BIRTHDAY TWICE ! by tranluna12 HAPPY BIRTHDAY TWICE ! :icontranluna12:tranluna12 33 20 [ PACK RENDER #15,16,17,18 ] Happy 350+watchers by tranluna12 [ PACK RENDER #15,16,17,18 ] Happy 350+watchers :icontranluna12:tranluna12 44 39 [ 141016 ] PSD coloring #23 by tranluna12 [ 141016 ] PSD coloring #23 :icontranluna12:tranluna12 12 15 CHINESE GIRL by tranluna12 CHINESE GIRL :icontranluna12:tranluna12 14 9
Please by tranluna12
Gamsa by tranluna12

Donate

tranluna12 has started a donation pool!
13 / 900
Please donate points for me if you like my arts :>

1 :points: = 1 :+fav:
5 :points: = 2 :+fav:
10 :points: = Watch + 5 :+fav:+ Llama
20 :points: = Watch + 10 :+fav:+ Llama
30 :points: = Watch + 20 :+fav:+ Llama
40 :points: = Watch + 30 :+fav: + Llama
50 :points: = Watch + 40 :+fav: + Llama
60 :points: = Watch + 50 :+fav: + Llama
70 :points: = Watch + 60 :+fav: + Llama
100+ :points: = Watch + 100 :+fav: + Llama
_______________________________________

I very very want to be a Core Member so please help me :'>

THANK YOU SO MUCH ~~ LOVE YOU ~~ TTvTT ~~

You must be logged in to donate.

Friends

deviantID

tranluna12
JinYeon/진연/Dòn
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Nếu cậu ta thích tôi, vậy thì đây chính là tấn bi kịch “chàng về thiếp chẳng còn đây”.
Nếu cậu ta thích tôi, vậy thì đây chính là tấn bi kịch “tình chàng ý thiếp mặn nồng, tiếc thay trời đã phụ lòng đôi ta”.
Nếu cậu ta thích tôi, vậy thì đây chính là tấn bi kịch “đôi ta tình thắm ý say, uyên ương gãy cánh duyên kia tan rồi”.
________________________________________________________________________
Dòn/G/2k4
Có nguy cơ chết vì thiếu muối....
Contact : Facebook

Interests

Activity


He feels Bonely
Why does the skeleton guy want to have a friend?
Because he feels " Bonely " !

Trả T.R cho bạn :iconkyubikk:: Mong cậu thích ! <3
___________________________________________
Credit : :iconneilroy:
Loading...
Down to the BONE
Dù mình không cut được nhiều render cho team thì cũng xài render của team để ủng hộ team BTS Winky Taehyung 2
Trả T.R cho :iconayt2k5: : không biết là còn nhớ trong T.R nào không nhưng có là vui rồi hen, mong em thích <3

__________________________________________________________

Credit : :iconikthex::iconokteam:
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner 5 hours ago  Student Interface Designer
No more watchback...
Thanks for your reading !
Reply
:iconyuuarrdelchan:
YuuArrdelchan Featured By Owner Mar 15, 2017  Student Digital Artist
Happy birthday <3 
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Mar 19, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn <3
Reply
:iconhonoka-chucheo:
honoka-chucheo Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Interface Designer
- Watch back please ^^ ?
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jan 27, 2017  Student Interface Designer
Done, thanks for your watch, happy new year <333
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Artist
-Tớ qua
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jan 27, 2017  Student Interface Designer
Tớ thanks, chúc năm mới vui vẻ :3
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Artist
-Không có chi, cảm ơn cậu ^^
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Interface Designer
Um ^^
Reply
:iconnozomicucheo:
nozomicucheo Featured By Owner Jan 13, 2017  Student Interface Designer
- Watch back Llama Emoji-02 (Blush) [V1] ?
Reply
Add a Comment: