Shop Forum More Submit  Join Login
PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12 PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua Love 
Lần này do không có nhiều thời gian nên chỉ chuẩn bị được qua loa thế này thôi mong các cậu không chê :D (Big Grin) 
Đang trong kì thi nên chúc mọi người thi tốt đạt điểm cao :happybounce: 
Trong lần share tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn, love u Heart Heart Heart 

Pack này gồm :
- 6 psd coloring
- 19 psd art
- 10 BG
- 4 texture

FAV+fav  + CMT + WATCH deviantART = LINK DOWNLOAD

=>> LINK <==
Bullet; PinkDeviantArt RULE :DeviantArtBullet; Pink

Bullet; Blue DON'T SHARE OR SELL ANYWHEREBullet; Blue 
Bullet; Pink DO NOT MOVE ALL MY ARTS Bullet; Pink 

Bullet; Purple CREDIT :icontranluna12: IF YOU USEBullet; Purple 
( Please don't credit in your fav )

Bullet; Green HOPE YOU LIKE IT !Bullet; Green 
Add a Comment:
 
:iconcochinholic:
CochinHolic Featured By Owner Apr 18, 2018
Thanks
Reply
:iconyoorintwanna:
YoorinTWANNA Featured By Owner Apr 7, 2018  New Deviant Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconmelikeysehunie:
melikeysehunie Featured By Owner Apr 6, 2018  Student Traditional Artist
thanks
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jan 20, 2018  Student Interface Designer
Link has been shown !!!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 24, 2017
Image Size
1.4 MB
Resolution
2500×2500
Link
Thumb

Stats

Views
944
Favourites
174 (who?)
Comments
136
×